AKOF

Månadens fågel Foto: Lars Mattsson Möte: Torsdag den 22/3 se kallelse som kom med posten. Uggleexkursioner: den 18 eller 25 mars 2018  Friluftsfrämjandet en exkursion vid Hosjön Knutby fågelskådning 2017-05-21 Medlem: Årsavgiften är 125 kr och för familjemedlem 25kr. Pengarna går oavkortat till fågelfrämjande projekt inom föreningen. Plusgiro: 459 159-0 Fotografier: Vi vill publicera Dina Läs mer…