AKOF

Månadens fågel Foto: Lars Mattsson Friluftsfrämjandet en exkursion vid Hosjön Knutby fågelskådning 2017-05-21 Medlem: Årsavgiften är 125 kr och för familjemedlem 25kr. Pengarna går oavkortat till fågelfrämjande projekt inom föreningen. Plusgiro: 459 159-0 Fotografier: Vi vill publicera Dina fågelbilder från trakten. Skicka bilden/ bilderna till: Webbmaster: Lars Mattsson Email: admin@akof.se (Du behöver inte vara medlem). Läs mer…