ÅRSBERÄTTELSE 2016

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ALMUNGE KNUTBY
ORNITOLOGISKA FÖRENING
2016

Den 22 maj guidade vi Friluftsfrämjandet vid Kärvens fågeltorn.

Vi oljande in fågeltornet vid Kärven.

Matningen vid Jönsbolssjön har varit igång både förra vintern och är det nu också. Frivilliga bidrag mottages tacksamt.

Processen med att försöka få till stånd ett fågeltorn vid Hosjön fortsätter.

Fåglar:

Kärven
Under året sågs 148 fågelarter vid sjön.
Intressanta observationer för Kärven-området:
En ringtrast sågs på Solvallamossen.
Två rapphöns sågs på Solvallamossen och en vid Ekeby. Troligtvis utsatta fåglar för jakt.
Dvärgmås häckade med minst sex par varvid en unge blev flygg.
Gråhakedoppingar fick två ungar under året.
Nya arter för Kärven under 2016 var nattskärra och alfågel.

Almunge Knutby
Intressanta observationer:
En berguv blev påkörd vid Hagby och omhändertogs under ett väldigt ståhej i media. Den visade sig dock ha brutit vingarna på flera ställen och avlivades senare.
En pärluggla spelade vid Tjäderleksmossen i slutet på året och en hökuggla sågs vid Liss-Glugga.
En lappuggla sågs flyga över vägen vid Äsingskärret i mars.

I Jönsbolssjön sågs 101 arter vid sjön under 2016. Några observationer värda att nämnas är bläsgås (första obsen för lokalen). Sångsvanarna fick fem ungar men bara en av dem blev flygg. Ingen konstaterad häckning av gråhakedopping eller svarthakedopping.

Hosjön
Vid Hosjön sågs skäggmesar, alfågel, bergand, rödstrupig piplärka och fjällpipare för att nämna några intressanta observationer. Totalt sågs 135 arter vid Hosjön under 2016.

Hemsidan och mail:
akof@live.se akof.se
Med dessa rader vill jag önska er välkomna till skådaråret 2017 och tacka för ert stöd till föreningen. Jag hoppas också att ni fortsättningsvis vill vara medlemmar i föreningen

Ordförande
Leif Gustavsson