Verksamheter som planeras under 2018

Uggleexkursioner: kommer under våren 2019

För mer detaljerad information se vår hemsida www.akof.se

Fågeltornet vid Hosjön har försenats av bl.a högt vattenstånd och att den ansvariga på upplandsstiftelsen har slutat enligt U-stiftelsen!
Nu söker de ny personal, som blir ansvarig för tornet. Den kommer att tillträda i oktober. Så vi kan inte räkna med att nyttja tornet till hösten, utan får se fram mot nästa vår.
Med vänlig hälsning AKOF ordförande Leif Gustavsson.