Verksamheter som planeras under 2019

Uggleexkursioner: kommer under våren 2019

För mer detaljerad information se vår hemsida www.akof.se

  • Uggleexkursioner under mars beroende på vädret.
  • Fågelholkstillverkning hos Leif.
  • Samexkursion med Friluftsfrämjandet till Hosjön den 19maj 09:00
  • Nattsångarexkursion Almunge-Knutby i början på juni

Fågeltornet vid Hosjön har försenats av bl.a högt vattenstånd och att den ansvariga på upplandsstiftelsen har slutat enligt U-stiftelsen!
Nu söker de ny personal, som blir ansvarig för tornet. Den kommer att tillträda i oktober. Så vi kan inte räkna med att nyttja tornet till hösten, utan får se fram mot nästa vår.
Med vänlig hälsning AKOF ordförande Leif Gustavsson.